Elokuu on yhteisöllisyyden teemakuukausiYhteisöllisyys luokassa ja koulussa yleensä on lukuvuoden alusta asti tärkeä aihe. Luokanvalvoja tukee oppilaiden tutustumista toisiinsa ja luokkayhteisön vahvistumista monenlaisin tehtävin ja työmuodoin. 

Alakoulun rantapäivän päätavoite on ryhmäytyminen erilaisten aktiviteettien kautta sekä “hauskan pitäminen” oman luokan kanssa. Myös yhteistyö ja yhteisöllisyys kummiluokan kanssa on tärkeää. 

Lisäksi elokuussa järjestetään kaikille alakoululuokille myös perinneleikkipäivä, jossa vahvistetaan luokkatason yhteisöllisyyttä ja tarjotaan lapsille uusia ajatuksia yhteisistä leikeistä, joiden säännöt tulevat päivän aikana kaikille tutuiksi. Tämä helpottaa yhteistä leikkiä ja pelaamista myös välitunneilla. 

Yläkoulussa ja lukiossa ryhmäyttämispäiviä järjestetään yhteistyössä oppilaanohjaajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa. Kaikki 6. ja 10. Luokkien oppilaat viettivät yhden koulupäivän Mustasaaressa. Ryhmäyttämispäivää varten oppilashuoltoryhmä ja luokanvalvojat olivat keksineet monenlaista ohjelmaa ja aktiviteettia. Päivä sisälsi myös maukkaan lounaan, kauniin sään sekä vähän vapaa-aikaakin. 

Lukion grillijuhlassa lukion oppilaat ja opettajat pääsivät nauttimaan grilliherkuista ja aurinkoisesta säästä koko lukion yhteisön voimin.